24.Сен.2013

АНОНС:Каяк фестиваль Water4All Горный Тикич! 

Каяк фестиваль Water4All Гірський Тікич! 
water4all 2013 logo
19.10.13 - 20.10.13 
Черкаська область, смт Буки . 
19-20 жовтня на зливах і слайдах Буцького каньйону річки Гірський Тікич пройде фестиваль каякінгу "Water4All 2013 - Гірський Тікич". 
  
Учасники отримають: 
 • 2 дні крікінгу,
 • тренування з кращими каякерами України,
 • 3 змагальні дисципліни,
 • фан каяк конкурси,
 • вечірку перед найсерйознішим етапом змагань,
 • робота декількох скелелазних трас,
 • призи від спонсорів. 
   Горный Тикич Село Буки
Стартовий внесок 
 - 100 грн. 
   
Зареєструватись можна на форумі http://kievkayaks.com/forum/ 
Спонсори змагань
Каяк магазин Lodo4ki.com 
Компанія «ОРДАНА» 
Компанія «K-Play» 

ПОЛОЖЕННЯ: 
  
Water4all/Tickich 
  
Організатори змагань: 
  
Координатори проекту: 

  
1 . Місце проведення: 
Україна, Черкаська область, смт Буки, річка Гірський Тікич . 
  
2 . Дати: 
19-20 жовтня 2013 р. 
  
3 . Мета і завдання: 
Залучення всіх бажаючих до занять каякінгом та екстремальними видами спорту, пропаганда здорового способу життя. Виявлення найсильніших спортсменів. Популяризація сплаву бурхливою водою в Україні. Пропаганда екотуризму в Україні. 
  
4 . Нагородження переможців: 
Переможець та учасники суперфіналу нагороджуються цінними призами від спонсорів. 

5 . Місце розміщення учасників і організаторів: 
Місце розміщення учасників - село Буки, галявини над другим слайдом, самостійний кемпінг з самостійним харчуванням. 
Місце розміщення штабу організаторів - село Буки, галявини над другим слайдом - намет з маркером «Water4all». 
  
6 . Правила проведення змагань: 
Всі учасники зобов'язані зареєструватись і заявитися до 14 жовтня 2013 р. на форумі http://kievkayaks.com/forum/ 

Заявка на участь у змаганнях: 
 • місто,
 • ПІБ (повністю),
 • дата народження,
 • досвід сплаву на каяках (вказати кілька останніх місць сплаву),
 • номер телефону,
 • e-mail,
 • для оформлення страховки знадобиться серія та номер паспорту (можна надіслати особистим повідомленням на форумі - адресат Admin

ПОДАТИ ЗАЯВКУ
 

 • Учасниками змагань є каякери і каноїсти, які подали заявки у зазначений час та сплатили стартовий внесок у розмірі 100 (ста) гривень, в цю суму входить екстремальна страховка.
 • Кожен з учасників змагань зобов'язаний володіти базовими навиками спортивного веслування на байдарках і каное, технічним прийомом «ексімоський переворот» та вміти плавати.
 • Змагання проводяться на одномісних поліетиленових каяках або каное учасників. До гонок допускаються поліетиленові човни до 3 -х метрів завдовжки, до фрірайду -  будь-які човни.
 • Кожен учасник повинен бути екіпірований рятувальним жилетом та захисним шоломом .
 • Оскільки, участь у змаганнях пов'язана з підвищеним ризиком, кожен учасник самостійно несе повну відповідальність за своє життя і здоров'я, про що буде зобов'язаний залишити відповідний запис при подачі заявки.
 • Кожен човен повинен бути оснащений ємностями непотоплюваності.
 • Суддівська колегія змагань залишає за собою право відмовити у використанні того чи іншого предмету екіпіровки, а також не допустити або відмовити в участі у змаганнях будь-якого спортсмена на свій розсуд.
 • Технічна комісія суддівської колегії проводить сертифікацію суден та видачу стартових номерів 19.10.2013 з 10-00 до 13-00 в штабі організаторів. 
  
Спортсменам категорично забороняється під час проходження дистанції здійснювати будь-які дії, які можуть призвести до отримання травми іншими учасниками! А саме: наносити удари веслом або руками, навмисно перевертати човни інших учасників, навмисно перешкоджати старту або проходженню дистанції іншими учасниками тощо. 
Спортсмени, які порушили вище зазначені правила, будуть негайно дискваліфіковані та надалі не будуть допущені до участі у змаганнях WATER4ALL. 
Спортсмени, які допустили нешанобливе ставлення до суддів і організаторів змагань також будуть дискваліфіковані. 
  
  
7 . Програма змагань. 

П'ятниця (18.10.2013): 
 • заїзд та розміщення учасників. 
  
Субота (19.10.2013): 
 • 10-00 Реєстрація та видача стартових номерів учасникам.
 • 12-00 Брифінг для учасників змагань.
 • 13-00 Старт індивідуальних заїздів за заданою траєкторією на час.
 • 15-00 Фрірайд заїзди.
 • 17-00 Початок вільної практики на трасі каяк - кросу .
 • 20-00 Вечірка. 
  
Неділя (20.10.2013): 
 • 10-00 Старт Каяк - Кросу!
 • 13-00 Фінал Каяк - Кросу!
 • 16-00 Нагородження.
 • 18-00 Від'їзд учасників. 
  
Організатори залишають за собою право коригувати умови проходження гонки. 
Детальна поточна інформація щодо змагань розміщується на Інтернет - сайті: 
www.kievkayaks.com 


Каяк фестиваль Water4All Горный Тикич! 
water4all 2013 logo
19.10.13 - 20.10.13 
Черкасская область, Буки. 
19-20 октября на сливах и слайдах Букского каньона реки Горный Тикич пройдет фестиваль каякинга "Water4All 2013 - Горный Тикич". 
 
Участников ждут : 
 • 2 дня крикинга, 
 • тренировки с лучшими каякерами Украины, 
 • 3 соревновательные дисциплины, 
 • фан каяк конкурсы, 
 • пати перед самым серьезным этапом сревнований, 
 • работа нескольких скалолазных трасс, 
 • призы от спонсоров. 
   Горный Тикич Село Буки
Стартовый взнос 
 - 100 грн. 
  
Зарегестрироваться можно на форуме http://kievkayaks.com/forum/ 
Спонсоры соревнований: 

ПОЛОЖЕНИЕ:
 
Water4all/Tickich 
 
Организаторы соревнований: 
 
Координаторы проекта: 
 
1. Место проведения 
Украина, Черкасская область, село Буки, река Горный Тикич. 
 
2. Сроки проведения 
19-20 октября  2013г 
 
3. Цели и задачи. 
Привлечение всех желающих к занятию каякингом и экстремальными видами спорта, пропаганда здорового образа жизни. Выявление сильнейших спортсменов. Популяризация сплава по бурной воде в Украине. Пропаганда экотуризма в Украине. 
 
4. Награждение победителей. 
Победитель и частники суперфинала награждаются ценными призами от спонсоров. 

5. Место размещения участников и организаторов 
Место размещения участников – село Буки, поляны над вторым слайдом, самостоятельный кемпинг с самостоятельным питанием. 
Место размещения штаба организаторов – село Буки, поляны над вторым слайдом – палатка с маркером «Water4all». 
 
6. Правила проведения соревнований. 
Все участники обязаны зарегестрироваться и заявиться до 14 октября 2013 г. на форуме http://kievkayaks.com/forum/  

Заявка на участие в  соревнованиях:   
 • город,  
 • ФИО (полностью), 
 • дата рождения,  
 • опыт сплава на каяках (указать несколько последних мест сплава), 
 • номер телефона, 
 • е-мейл, 
 • для оформления страховки понадобится серия и номер гражданского паспорта (можно отправлять личным сообщением на форуме - адресат Admin) 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

 Участниками соревнований являются каякеры и каноисты подавшие заявки в оговоренное время и оплатившие стартовый внос в размере 100 (ста) гривен, в эту сумму входит экстремальная страховка. 
 • Каждый из участников соревнований обязан владеть базовыми навыками спортивной гребли на байдарках и каноэ, техническим приемом «эскимосский переворот» и уметь плавать. 
 • Соревнования проводятся на одноместных полиэтиленовых каяках или каноэ участников. Для гонок допускаются полиэтиленовые лодки длиной до 3-х метров, для фрирайда любые лодки. 
 • Каждый участник должен быть экипирован страховочным жилетом и защитным шлемом.  
 • В связи с тем, что участие в соревнованиях сопряжено с повышенным риском, каждый участник самостоятельно несет полную ответственность за свою жизнь и здоровье, о чем будет обязан оставить соответствующую запись при подаче заявки. 
 • Каждая лодка должна быть оснащена непотопляемыми емкостями. 
 • Судейская коллегия соревнований оставляет за собой право отказать в использовании того или иного предмета экипировки, а также не допустить или снять с участия в соревнованиях любого спортсмена на свое усмотрение. 
 • Техническая комиссия судейской коллегии проводит сертификацию судов и выдачу стартовых номеров  19.10.2013 с 10-00 до 13-00 в  штабе организаторов. 
 
Спортсменам категорически запрещается во время прохождения дистанции совершать любые действия, которые могут привести к получению травмы другими участниками! А именно: наносить удары веслом или руками, намеренно переворачивать лодки других участников, намеренно препятствовать старту или прохождению дистанции другими участниками и тому подобное.  
Спортсмены, нарушившие вышеперечисленные правила, будут немедленно дисквалифицированы и впредь не будут допущены к участию в соревнованиях WATER4ALL. 
Спортсмены, допустившие неуважительное отношение к судьям и организаторам соревнований также будут дисквалифицированы. 
 
 
7. Программа соревнований. 
Пятница (18.10.2013) :
 • заезд и размещение участников.  
 •  
Суббота (19.10.2013): 
 • 10-00 Регистрация и выдача стартовых номеров участникам. 
 • 12-00 Брифинг для участников соревнований. 
 • 13-00 Старт индивидуальных заездов по заданной линии на время. 
 • 15-00 Фрирайд заезды. 
 • 17-00 Начало свободной практики на трассе каяк-кросса. 
 • 20-00 Препатти. 
 
Воскресенье (20.10.2013): 
 • 10-00 Старт Каяк-Кросса!  
 • 13-00 Финал Каяк-Кросса! 
 • 16-00 Награждение. 
 • 18-00 Отъезд участников. 
 
Организаторы оставляют за собой право  корректировать условия прохождения гонки. 
Подробная    текущая    информация  по  соревнованиям   размещается  на  Интернет – сайте: 
 


Возврат к списку

 
Kievkayaks Vkontakte  Kievkayaks на Facebook   youtube Kievkayaks   Kievkayaks v LiveJournal

 
    Интернет магазин Лодочки    
Rafting Mihiya RapidsПрокат    Всем привет! Сижу чищу флешку. Нашла статью которую написала, но почему-то не забросила на сайт. Наз...
Друзі! Тут нещодавно розвернулася дуже резонансна суперечка у світі великого каякінгу!
Цікава, кори...
Привет, детка!
Вот та осень - с прозрачным небом и запахом пожухлой листвы, которую я так люблю, ...
Це друзі було стрьомно, це довго, це мало наслідки і це було ... зафільмовано!
Якщо Вам цікаво як ц...
Привіт, друзі!
Ну що, підвели підсумки цього року? А не забули туди додати про наші круті змага...
Ще один звіт чайника. Дуже люблю їх читати, тому сам іноді такі пишу ))
Як казали в фільмі Fear...